Afschrijvingen

De lesvideo’s voor M&O zijn gerangschikt per specifiek onderwerp. De volgende onderwerpen worden door de OsAcademie behandeld:

 • Kostprijs + verkoopprijs bepaling (bruto-  en nettowinstopslag – zowel handelsonderneming als productieonderneming)
 • Resultatenanalyse
 • Break-even analyse
 • Afschrijvingen
 • Voorraadwaardering (FIFO, LIFO, VVP etc.)
 • Interestberekeningen (enkelvoudige en samengestelde interest)
 • Investeringsselectie (alleen vwo)
 • Aandelen en winstverdeling (Naamloze Vennootschap,  inclusief Eigen en Vreemd vermogen)
 • Beoordelen: kengetallen (liquiditeit & solvabiliteit) + netto contante waarde (investeringsbeslissingen, ook terugverdientijd)
 • Hypotheken
 • Ondernemingsvormen
 • Financiële verslaggeving (balans, resultatenrekening, staat van baten & lasten etc.)

Maak onderstaand een keuze tussen havo en vwo uitleg voor het vak M&O:

M&O uitleg havo

M&O uitleg vwo

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cff50":{"name":"Main Accent","parent":-1},"a344d":{"name":"Accent Transparent","parent":"cff50"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cff50":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"a344d":{"val":"rgba(119, 184, 0, 0.85)","hsl_parent_dependency":{"h":81,"l":0.36,"s":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"cff50":{"val":"rgb(0, 178, 255)","hsl":{"h":198,"s":1,"l":0.5}},"a344d":{"val":"rgba(0, 178, 255, 0.85)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":1,"l":0.5}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
WhatsApp
Share
Email