M&O uitleg

De lesvideo’s voor M&O zijn gerangschikt per specifiek onderwerp. De volgende onderwerpen worden door de OsAcademie behandeld:

 • Kostprijs + verkoopprijs bepaling (bruto-  en nettowinstopslag – zowel handelsonderneming als productieonderneming)
 • Resultatenanalyse
 • Break-even analyse
 • Afschrijvingen
 • Voorraadwaardering (FIFO, LIFO, VVP etc.)
 • Interestberekeningen (enkelvoudige en samengestelde interest)
 • Investeringsselectie (alleen vwo)
 • Aandelen en winstverdeling (Naamloze Vennootschap,  inclusief Eigen en Vreemd vermogen)
 • Beoordelen: kengetallen (liquiditeit & solvabiliteit) + netto contante waarde (investeringsbeslissingen, ook terugverdientijd)
 • Hypotheken
 • Ondernemingsvormen
 • Financiële verslaggeving (balans, resultatenrekening, staat van baten & lasten etc.)

Maak onderstaand een keuze tussen havo en vwo uitleg voor het vak M&O:

M&O uitleg havo

M&O uitleg vwo

>
WhatsApp
Share
Email