M&O uitleg havo

Het examenprogramma M&O bestaat uit onderstaande onderdelen. Let op: de onderdelen over ‘organisatie & personeel’ en ‘marketing & logistiek’ horen alleen bij het schoolexamenprogramma (SE); hier worden geen lesvideo’s over gemaakt.
Klik op één van de domeinen om bij de bijbehorende lesvideo’s te komen.

Kostprijs + verkoopprijs bepaling Resultatenanalyse Break-even analyse Afschrijvingen Voorraadwaardering Interestberekeningen Aandelen en winstverdeling Beoordelen: kengetallen Hypotheken Ondernemingsvormen Financiële verslaggeving (balans e.d.)

Kostprijs + verkoopprijs bepaling
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. voor de brutowinstopslag, de nettowinstopslag (incl. opslag inkoopkosten en opslag overheadkosten).

[table id=15 /]
Resultatenanalyse
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. het resultaat op inkopen, resultaat op overheadkosten en het berekenen van de winst met het verkoop- en budgetresultaat.

[table id=16 /]
Break-even analyse
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. het berekenen van de break-even afzet en omzet, de dekkingsbijdrage, constante kosten, variabele kosten en de bijbehorende grafieken.

[table id=17 /]
Afschrijvingen
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. afschrijvingskosten, economische levensduur, technische levensduur, aanschafwaarde, installatiekosten, sloopkosten en de restwaarde.

[table id=18 /]
Voorraadwaardering
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. FIFO, LIFO, VVP, vervangingswaardemethode en het bepalen van de brutowinst bij elk systeem.

[table id=19 /]
Interestberekeningen
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. het berekenen van de eindwaarde van een kapitaal en de contante waarde van een kapitaal.

[table id=20 /]
Aandelen en winstverdeling
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de winstverdeling bij de NV, incl. cash- en stockdividend, herwaarderingsreserve, voorzieningen, obligatieleningen, (preferente) aandelen, dividend, vennootschapsbelasting, de balans van een NV, geactiveerde kosten en meer.

[table id=21 /]
Beoordelen: kengetallen
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de liquiditeitspositie van een bedrijf (current ratio, quick ratio en working capital ratio), de solvabiliteit (debt ratio en financiële hefboomratio), de hefboomformule en de rentabiliteit.

[table id=22 /]
Hypotheken
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de lineaire hypotheek, de annuïteiten hypotheek en de spaarhypotheek, inclusief interest, aflossing en belastingvoordeel i.v.m. de hypotheekrente aftrek.

[table id=23 /]
Ondernemingsvormen
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF), de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en meer.

[table id=24 /]
Financiële verslaggeving (balans e.d.)
De belangrijkste M&O onderwerpen bij dit onderdeel zijn o.a. de balans, het overzicht van ontvangsten en uitgaven, de staat van baten en lasten, de liquiditeitsbegroting, de resultatenbegroting en de resultatenrekening.

[table id=25 /]

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp