Lorenz curve & inkomensverdeling

Het BBP alleen is geen goed instrument om de welvaart te meten. Veel wordt
niet meeberekend in het BBP, wat wel het geluk of welbevinden beïnvloedt (bijv. onbetaalde arbeid, negatieve/positieve externe effecten, consumentensurplus etc.)
Een ander probleem met het BBP is dat dit eigenlijk zelden eerlijk verdeeld wordt in een land. In ieder land is sprake van inkomensverschillen (rijke en arme mensen). In deze video bekijken we een manier om de inkomensverschillen in een land inzichtelijk te maken: de Lorenz curve. In deze lesvideo krijg je o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een lorenzcurve?
  • Hoe teken ik een (primaire) lorenzcurve?
  • Hoe lees ik een lorenzcurve af?
  • Wat is het verschil tussen de primaire en secundaire lorenzcurve?

Oefenopdracht Lorenz curve (download, rechtermuisknop – opslaan als)

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp