Geldschepping deel 3 – giraal geldscheppen

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe girale geldschepping (wederzijdse schuldaanvaarding) werkt. Dit is de manier van geldschepping die in de praktijk het meest wordt toegepast, vooral omdat een bank met girale geldschepping veel grotere bedragen uit kan lenen en dus meer geld kan verdienen (vanwege de rente). We berekenen de hoeveelheid girale geldschepping met behulp van de balansposten kas, tegoed centrale bank en rekening courant tegoeden en het liquiditeitspercentage. Je krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe werkt girale geldschepping?
  • Hoe bereken je het maximale rekening courant tegoed?
  • Welke balansposten worden beïnvloed door girale geldschepping?
  • Wat betekent ‘wederzijdse schuldaanvaarding’?

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp