De basis van economie – schaarste

In dit filmpje wordt uitgelegd wat de basis van economie is. Waar richten economen zich nou precies op? Je krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is schaarste? (en wat is het verschil tussen schaars en zeldzaam, in economische zin)
  • Wat zijn primaire en secundaire behoeften? (ook wel basisbehoeften en luxe behoeften genoemd)
  • Welke 4 productiefactoren kunnen we onderscheiden?
>
WhatsApp
Share
Email