Verzekeraars – opbrengsten, kosten en winst

In deze lesvideo laten we je zien waar de kosten en opbrengsten van een verzekeraar uit bestaan en hoe je ze berekent. Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe bereken ik de totale opbrengsten van een verzekeraar?
  • Hoe bereken ik de totale kosten van een verzekeraar?
  • Hoe bereken ik de verwachte uitbetaling (= risico = kosten) per verzekeringnemer
  • Waarom moet de premie altijd minstens net zo hoog zijn als de verwachte uitbetaling per verzekeringnemer?
  • Hoe bereken ik de winst van een verzekeraar?
>
WhatsApp
Share
Email