Verklaring schommelingen conjunctuur

De economische situatie verandert van tijd tot tijd. Op de zeer lange termijn (bijvoorbeeld de afgelopen 100 jaar) is het zo dat we er gemiddeld genomen op vooruit gegaan zijn, sinds 100 jaar terug dus. Toch zijn er in die gehele periode zowel pieken als dalen te zien wat betreft economische groei/krimp. In deze lesvideo krijg je uitleg over waarom de conjunctuur schommelt en het soms dus goed gaat met de economie en soms wat minder. Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • waarom vertoont de conjunctuur een golfbeweging?
  • wat is de geaggregeerde vraag?
  • wat is het geaggregeerd aanbod?
  • hoe ziet de geaggregeerde aanbodlijn er op korte en lange termijn uit?
  • waarom is het geaggregeerde aanbod op lange termijn constant?
  • wat is de natuurlijke productie omvang?
  • hoe ontstaat bestedingsinflatie?
  • waarom is er risico op inflatie in een hoogconjunctuur?

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp