Conjunctuurgolf introductie

In de politiek gaat het maar al te vaak om ‘economische groei’. Politici willen altijd meer economische groei en in verkiezingsprogramma’s komt dit dan ook vaak terug. Of de politiek ook echt invloed uit kan oefenen op de hoogte van economische groei is nog maar de vraag. Meten kunnen we het in ieder geval en de resultaten van deze metingen worden weergegeven in de zogenaamde conjunctuurgolf. In deze lesvideo leggen we de basis van de conjunctuurgolf uit. Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een conjunctuurgolf en welke fasen zijn er in de conjunctuur?
  • Wat is een laagconjunctuur en wat zijn de belangrijkste kenmerken?
  • Wat is een hoogconjunctuur en wat zijn de belangrijkste kenmerken?
  • Wat is een recessie?
  • Wat is de trendmatige groei?
  • wat is onderbezetting?
  • wat is de natuurlijke productie-omvang?
>
Share
Email
WhatsApp