Betalingsbalans verandering door inflatie en rente

Er zijn nogal wat factoren die het van invloed kunnen zijn op de export en import van goederen, diensten, inkomen, kapitaal (leningen, beleggingen, investeringen etc.). Dat betekent dat het saldo van de betalingsbalans constant wordt beïnvloedt door o.a. de stand van de refi-rente en de inflatie in een land. In deze lesvideo bespreken we deze factoren die zorgen voor een verandering van het saldo van de betalingsbalans. Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Welke mogelijke invloed heeft een relatief hoge inflatie in bijvoorbeeld Nederland (t.o.v. van het buitenland) op de internationale concurrentiepositie en op het saldo van de lopende rekening?
  • Welke invloed heeft een verandering van de Refi-rente op het saldo van de kapitaalrekening c.q. betalingsbalans?
>
Share
Email
WhatsApp