Marktfalen & overheidsingrijpen met minimum prijs

Economie uitleg over:

Een markt werkt in de praktijk eigenlijk nooit perfect, waardoor er welvaartsverlies optreedt (zie video over harberger driehoek). Dit kent vele mogelijke oorzaken. Een daarvan is het feit dat veel commerciële bedrijven winst maken als hoogste goed kennen, soms teveel macht krijgen en de prijs flink hoger maken (bij gebrek aan echt concurrentie) en daarnaast ook niet altijd rekening houden met maatschappelijke kosten van hun productie (milieuvervuiling, natuurverlies, geluidsoverlast etc.). In dat geval stellen we dat er ‘marktfalen’ optreedt. In deze video krijg je o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is marktfalen?
  • Welke redenen kent de overheid voor het ingrijpen in de markt?
  • Wat zijn minimum- en maximumprijzen en welk effect heeft het instellen hiervan?
  • Wat gebeurt er met het welvaartsverlies, het aanbodoverschot n.a.v. het instellen van minimumprijzen?
  • Wat is een feitelijk monopolie?

Voor de duidelijkheid: er zijn naast de 3 oplossingen die in deze lesvideo worden genoemd nog veel meer manieren om marktfalen op te lossen in verschillende contexten.

>
22 Shares
Share
Email
WhatsApp