Effect overheidsingrijpen met belastingheffing per product aan producent

Economie uitleg over:

In deze lesvideo leggen we je uit wat het effect is van overheidsingrijpen (i.v.m. marktfalen) met een belastingheffing per product voor de producent en waarom dit tot welvaartsverlies leidt. Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat gebeurt er met de aanbodlijn na het invoeren van een belastingheffing?
  • Hoe maak je een nieuwe aanbodfunctie na belastingheffing? (deze heb je o.a. nodig om de nieuwe evenwichtsprijs na heffing te bepalen)
  • Hoe bereken je hoeveel procent van een belastingheffing wordt afgewenteld op de consument? (doorberekent dus)
  • Hoe teken en bereken je het nieuwe consumenten- en producentensurplus?
  • Waarom ontstaat er een overheidssurplus en wat is dit precies?
>
Share
Email
WhatsApp