Liquiditeit (2): quick ratio

Een van de manieren om de kwaliteit van een onderneming te beoordelen (bijv. als aandeelhouder of investeerder) is door te kijken naar de liquiditeit. De liquiditeit zegt iets over de mate waarin een onderneming in staat is op korte termijn haar kort vreemd vermogen terug te betalen. We berekenen en beoordelen de liquiditeit in dit filmpje met de quick ratio, voor de zeer korte termijn (bijv. 2 weken). Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is liquiditeit?
  • Hoe bereken je de quick ratio?
  • Wat is het verschil tussen de quick ratio en de current ratio?
  • Waarom laten we de voorraden buiten beschouwing bij de quick ratio?
  • Wanneer is een onderneming liquide op de zeer korte termijn?

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp