Liquiditeit (1): current ratio & working capital ratio

Een van de manieren om de kwaliteit van een onderneming te beoordelen (bijv. als aandeelhouder) is door te kijken naar de liquiditeit. De liquiditeit zegt iets over de mate waarin een onderneming in staat is op korte termijn haar kort vreemd vermogen terug te betalen. We berekenen en beoordelen de liquiditeit onder andere met de current ratio en de working capital ratio. Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is liquiditeit?
  • Hoe bereken je de current ratio en working capital ratio?
  • Wanneer is een onderneming liquide?
  • Waarom is de uitkomst van de working capital ratio altijd 1 lager dan de current ratio?
  • Wat is werkkapitaal?
>
Share
Email
WhatsApp