Reserve geactiveerde kosten

In sommige gevallen maken bedrijven kosten die voor meerdere jaren gelden. Als je deze kosten in één keer ten laste zou brengen van de winst, wordt die winst opeens flink lager en kan er een vertekend beeld van de winstontwikkeling ontstaan. Het zou beter en logischer zijn om de kosten te spreiden over meerdere jaren, zodat de winst door de jaren heen wat gelijkmatiger blijft. Bedrijven realiseren dit door kosten te activeren (=een tijdelijke bezitting maken van deze kosten) en er vervolgens jaarlijks op af te schrijven. Er ontstaat dan ook een wettelijk verplicht reserve: de reserve geactiveerde kosten. Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  •  Wat zijn geactiveerde kosten?
  • Wanneer ontstaat de reserve geactiveerde kosten?
  • Wat is het effect op de balans en de resultatenrekening wanneer je kosten activeert en er vervolgens op afschrijft?

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp