Herwaarderingsreserve

Bedrijven dienen op hun balans rekening te houden met prijsveranderingen van hun vaste activa. Als de aanschafprijs/vervangingswaarde van bijvoorbeeld een nieuwe inventaris (of andere vaste activa) omhoog gaat, betekent dit ook dat de boekwaarde van de huidige inventaris ook omhoog mag gaan. Als een nieuwe inventaris immers duurder/meer waard is geworden, geldt dit ook voor bestaande inventaris. Bij een eventuele verkoop zou je hier namelijk meer voor krijgen dan voorheen. Het aanpassen van de boekwaarde (zowel omhoog als omlaag) noem je herwaarderen. In dit filmpje leg ik je uit hoe je de herwaardering berekent en waarom er vervolgens een herwaarderingsreserve ontstaat aan de creditzijde van de balans. Je krijgt onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de vervangingswaarde?
  • Waarom moet je de boekwaarde van een bezitting aanpassen als de vervangingswaarde stijgt of daalt?
  • Wat is herwaarderen precies?
  • Hoe bereken je de boekwaarde van vaste activa als gevolg van een herwaardering?
  • Hoe bereken je de hoogte van de herwaarderingsreserve en waarom moet deze op de balans?
  • Wat gebeurt er op de balans als een herwaardering naar beneden groter is dan de waarde van je herwaarderingsreserve?

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp