De balans introductie

Bedrijfseconomie uitleg

In dit filmpje krijg je uitleg over de basisbeginselen van de balans. De balans is een administratief overzicht waarop je onder andere de bezittingen (inclusief de waarde) en de schulden van een bedrijf kunt zien. Belangrijk om te beseffen is dat een balans altijd een momentopname is. De balans kan er een dag later alweer heel anders uitzien. In deze video krijg je o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een balans?
  • Wat staat er aan de debet zijde en wat staat er aan de credit zijde van de balans?
  • Wat zijn balansposten?
  • Wat is het verschil tussen vaste activa, vlottende activa en liquide activa?
  • Wat is het eigen vermogen precies?
  • Wat kun je zoal aflezen aan de hand van een balans?
  • Wat is het verschil tussen lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen?
  • Wat zijn debiteuren en crediteuren?
  • Wat is inventaris?

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp