Bedrijfseconomie uitleg

Het huidige examenprogramma bedrijfseconomie is opgedeeld in een aantal domeinen. We zullen de verschillende onderwerpen die wij behandelen rangschikken aan de hand van deze domeinen. In de syllabus kun je de onderwerpen per domein tot in detail terugvinden.

Maak onderstaand een keuze tussen havo en vwo uitleg voor het vak bedrijfseconomie:

Bedrijfseconomie uitleg havo

Bedrijfseconomie uitleg vwo

>
Share
Email
WhatsApp