Lessen

Economie
Het examenprogramma economie bestaat 7 domeinen. Bij elk hoofdstuk in je economieboek staat vermeldt om welk domein het gaat; vaak kun je dit ook terugvinden in de inhoudsopgave van je boek. Als je dus een lesvideo zoekt, zoek dan even in je economieboek op bij welk domein het betreffende onderwerp hoort. Om de lesvideo’s per domein te zien, maak je onderstaand een keuze tussen havo en vwo uitleg voor het vak economie:

Economie uitleg havo

Economie uitleg vwo

M&O
De lesvideo’s voor M&O zijn gerangschikt per specifiek onderwerp. De volgende onderwerpen worden door de OsAcademie behandeld:

 • Kostprijs + verkoopprijs bepaling (bruto-  en nettowinstopslag – zowel handelsonderneming als productieonderneming)
 • Resultatenanalyse
 • Break-even analyse
 • Afschrijvingen
 • Voorraadwaardering (FIFO, LIFO, VVP etc.)
 • Interestberekeningen (enkelvoudige en samengestelde interest)
 • Investeringsselectie (alleen vwo)
 • Aandelen en winstverdeling (Naamloze Vennootschap,  inclusief Eigen en Vreemd vermogen)
 • Beoordelen: kengetallen (liquiditeit & solvabiliteit) + netto contante waarde (investeringsbeslissingen, ook terugverdientijd)
 • Hypotheken
 • Ondernemingsvormen
 • Financiële verslaggeving (balans, resultatenrekening, staat van baten & lasten etc.)

Maak onderstaand een keuze tussen havo en vwo uitleg voor het vak M&O:

M&O uitleg havo

M&O uitleg vwo

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.

Share
Tweet
Email
WhatsApp