Lessen

Economie
Het examenprogramma economie bestaat 7 domeinen. Bij elk hoofdstuk in je economieboek staat (meestal) vermeldt om welk domein het gaat; vaak kun je dit ook terugvinden in de inhoudsopgave van je boek. Als je dus een lesvideo zoekt, zoek dan even in je economieboek op bij welk domein het betreffende onderwerp hoort. Om de lesvideo’s per domein te zien, maak je onderstaand een keuze tussen havo en vwo uitleg voor het vak economie:

Economie uitleg havo

Economie uitleg vwo

We behandelen alle belangrijke en op examens veelvoorkomende onderwerpen. Denk aan vraag en aanbod, het marktevenwicht, (kruislingse) prijselasticiteit, inkomenselasticiteit, maximale winstberekening, speltheorie, averechtse selectie, moreel wangedrag, principaal agent relaties, pensioenen, belastingen, de economische kringloop, welvaart, het Bruto Binnenlands Product (BBP), conjunctuur, wisselkoersen en nog veel meer.

Bedrijfseconomie
Het examenprogramma bedrijfseconomie (voorheen M&O) bestaat uit 6 domeinen. Om de lesvideo’s per domein te zien, maak je onderstaand een keuze tussen havo en vwo uitleg voor het vak bedrijfseconomie:

Bedrijfseconomie uitleg havo

Bedrijfseconomie uitleg vwo

We behandelen alle belangrijke en op examens veelvoorkomende onderwerpen. Denk aan puur financiële onderdelen als de balans, de resultatenrekening, geld lenen (inclusief hypotheken), interestberekeningen (enkelvoudig en samengesteld), het bepalen van de kostprijs en de verkoopprijs, nettowinst berekening, break-even analyse, afschrijvingen, voorraadwaardering, aandelen en winstverdeling (Naamloze Vennootschap), het gebruik van kengetallen van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit en meer.
Daarnaast hebben ook de niet-financiële onderdelen hun plaats in de examenstof. Denk aan marketing (de marketing mix, marketing strategieën), personeelsbeleid (werving en selectie, functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken) en meer.

Dé online examentraining economie

Doe jij eindexamen en wil je jouw kans op succes flink vergroten?

Downloads

Hier volgen binnenkort enkele downloads, zoals powerpoints en pdfs met aanvullende uitleg

>
Share
Email
WhatsApp