Forum

Let op: het OsAcademie forum staat in 'read-only' mode. Het is dus niet mogelijk om nieuwe berichten te plaatsen. Het forum blijft wel online, zodat bestaande vragen en antwoorden gelezen kunnen worden. Zit je in je examenjaar en heb je dringende hulp nodig? Dan is onze examentraining misschien iets voor jou. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe gratis lesvideo's bij OsAcademie en tips voor je (bedrijfs)economie examen ontvangen? Registreer je dan hier.

Avatar
Uitgebreid zoeken
Forum bereik

MatchForumoptiesMinimum lengte zoekwoord is 3 tekens - maximum lengte zoekwoord is 84 tekens
De forums zijn op dit ogenblik gesloten en zijn alleen voor lezen toegankelijk
sp_GroupIcon
Algemeen
Welkom op ons forum! In deze sectie vind je de forum regels, ideeën bus en bugreport.
sp_ForumIconLocked
Forum regels
Hier staan de forum omgangsregels omschreven
Onderwerpen 1
Berichten 1
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Support
We kunnen niet 24/7 alles in de gaten houden. Kom je een foutje tegen of loop je zelf tegen problemen aan? meld het dan hier!
Onderwerpen 0
Berichten 0
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Algemene vragen
Heb je een algemene vragen over onze website? ideeën voor een lesvideo of andere suggesties voor het verbeteren van de OsAcademie website? Deel je creatieve ideeën hier!
Onderwerpen 5
Berichten 27
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_Feed Groep RSS sp_GroupIcon
(Algemene) economie
In dit gedeelte van ons Forum kun je al je vragen stellen over het vak economie
sp_ForumIcon
Domein Schaarste & Ruil
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als schaarste, budgetlijnen, opofferingskosten, transactiekosten, ruil, specialisatie, kostenvoordelen, geld, geldschepping, indexcijfers, koopkracht, inflatie en het CPI.
Onderwerpen 3
Berichten 9
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Domein Markten
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als vraag en aanbod, marktevenwicht, maximale winst, kosten en opbrengsten, prijselasticiteit, inkomenselasticiteit, marktvormen, consumenten- en producentensurplus, marktfalen, overheidsingrijpen, minimum- en maximumprijzen en de arbeidsmarkt.
Onderwerpen 44
Berichten 150
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Domein Ruilen over de Tijd
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als sparen, lenen, nominale en reële rentes, de balans en resultatenrekening, pensioenen, omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel, waardevast, welvaartsvast, begrotingstekort, financieringstekort en de staatsschuld.
Onderwerpen 4
Berichten 10
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Domein Samenwerken en Onderhandelen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als speltheorie, sequentiële spellen, opbrengstenmatrices, gevangenendilemma, zelfbinding, meeliftgedrag en verzonken kosten.
Onderwerpen 4
Berichten 10
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Domein Risico en Informatie
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als verzekeren, risico, moreel wangedrag, averechtse selectie, eigen risico, beleggen, obligaties, aandelen, rendement en rechtsvormen.
Onderwerpen 7
Berichten 17
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Domein Welvaart en Groei
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als het BBP/BBI, toegevoegde waarde, geldkringloop, nationale rekeningen, inkomensverdeling, Lorenzcurve, nivelleren, denivelleren, progressieve, degressieve of proportionele belastingen.
Onderwerpen 15
Berichten 44
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Domein Goede tijden, slechte tijden
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als conjunctuurontwikkeling (hoog/laagconjunctuur), geaggregeerde vraag/aanbod, prijsrigiditeit, loonstarheid, verkeersvergelijking van Fisher, bestedingsinflatie, nominale/reële economische groei, betalingsbalans, wisselkoersen (appreciatie, depreciatie), internationale concurrentiepositie en de ECB.
Onderwerpen 12
Berichten 48
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Eindexamen opgaven Economie
Stel hier je vragen over eindexamen opgaven economie; graag even vermelden om welk examen het gaat en wat het onderwerp is.
Onderwerpen 27
Berichten 82
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_Feed Groep RSS sp_GroupIcon
Management & Organisatie (M&O)
Heb je vragen over een M&O lesvideo of een opgave waar je niet uit komt? Stel je vraag hier!
sp_ForumIcon
Kostprijs + verkoopprijs bepaling
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als de brutowinstopslag, de nettowinstopslag (incl. opslag inkoopkosten en opslag overheadkosten) en voor productie/industriële ondernemingen de fabricage kostprijs, de commerciële kostprijs en de primitieve en verfijnde opslagmethode voor kostprijs bepaling bij stukproductie.
Onderwerpen 1
Berichten 2
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Resultatenanalyse
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als het resultaat op inkopen, resultaat op overheadkosten, prijs- en efficiency verschillen, bezettingsresultaten en het berekenen van de winst met het verkoop- en budgetresultaat.
Onderwerpen 2
Berichten 18
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Break-even Analyse
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als het berekenen van de break-even afzet en omzet, de dekkingsbijdrage, constante kosten, variabele kosten en de bijbehorende grafieken.
Onderwerpen 1
Berichten 2
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Afschrijvingen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als afschrijvingskosten, economische levensduur, technische levensduur, aanschafwaarde, installatiekosten, sloopkosten en de restwaarde.
Onderwerpen 1
Berichten 2
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Voorraadwaardering
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als FIFO, LIFO, VVP, vervangingswaardemethode en het bepalen van de brutowinst bij elk systeem.
Onderwerpen 1
Berichten 3
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Interestberekeningen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als het berekenen van de eindwaarde van een kapitaal, de contante waarde van een kapitaal en de eindwaarde + contante waarde van een rente (= reeks bedragen).
Onderwerpen 6
Berichten 23
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
De NV, Aandelen en Winstverdeling
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als de winstverdeling bij de NV, incl. cash- en stockdividend, herwaarderingsreserve, voorzieningen, obligatieleningen, (preferente) aandelen, dividend, vennootschapsbelasting, de balans van een NV, geactiveerde kosten en meer.
Onderwerpen 4
Berichten 15
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Beoordelen van kengetallen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als de liquiditeitspositie van een bedrijf (current ratio, quick ratio en working capital ratio), de solvabiliteit (debt ratio en financiële hefboomratio), de hefboomformule en de rentabiliteit.
Onderwerpen 4
Berichten 7
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Hypotheken
Hier stel je al je vragen over hypotheken. Denk daarbij aan de lineaire hypotheek, de annuïteiten hypotheek en de spaarhypotheek, inclusief interest, aflossing en belastingvoordeel i.v.m. de hypotheekrente aftrek.
Onderwerpen 1
Berichten 2
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Ondernemingsvormen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF), de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en meer.
Onderwerpen 2
Berichten 5
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Financiële verslaggeving
Stel hier je vragen over onderwerpen als de balans, het overzicht van ontvangsten en uitgaven, de staat van baten en lasten, de liquiditeitsbegroting, de resultatenbegroting en de resultatenrekening.
Onderwerpen 2
Berichten 3
Dit forum is gesloten No permission to start topics
sp_ForumIcon
Eindexamen opgaven M&O
Stel hier je vragen over M&O eindexamen opgaven
Onderwerpen 14
Berichten 56
Dit forum is gesloten No permission to start topics
Ongelezen en recentelijk bijgewerkte onderwerpen
Domein Markten
sp_TopicIconSmall
Beoordelen van kengetallen
sp_TopicIconSmall
Domein Goede tijden, slechte tijden
sp_TopicIconSmall
Domein Samenwerken en Onderhandelen
sp_TopicIconSmall
Domein Welvaart en Groei
sp_TopicIconSmall
Eindexamen opgaven M&O
sp_TopicIconSmall
sp_TopicIconSmall
sp_TopicIconSmall
Financiële verslaggeving
sp_TopicIconSmall
sp_TopicIconSmall
Forum tijdzone: Europe/Amsterdam
Grootst aantal on-line gebruikers ooit: 90
Nu on-line:
Gast(en) 1
Top-schrijvers:
234720: 21
melanie106148: 16
Houdini: 8
xMarjoleintjex: 8
Joey: 8
s578766: 7
Laraaa: 7
Ilse: 6
Ilse_C: 6
Sinterbaas: 6
Gebruikers statistieken:
Gasten: 2
Leden: 1427
Moderators: 0
Beheerders: 1
Forum stat.:
Groepen: 5
Forums: 30
Onderwerpen: 179
Berichten: 578
Nieuwste leden:
Teddie, Martijnohr, Thera, Nmadanee, tibaax, alisia, Astrid, ambervg, sharonvanolstx, sharonvanolst
Administratoren: Christiaan van Os: 279
>
WhatsApp
Share
Email