Forum

Let op: het OsAcademie forum staat in 'read-only' mode. Het forum wordt te weinig gebruikt en daarom is besloten het forum te vergrendelen. Voorlopig blijft het forum wel online, zodat bestaande vragen en antwoorden gelezen kunnen worden. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij osacademie en tips voor je (bedrijfs)economie examen ontvangen? Registreer je dan hier.

Avatar

Password vergeten?
Geavanceerd zoeken

— Forum Scope —— Komt overeen —

— Forum opties —

Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

De forums zijn momenteel vergrendeld en alleen beschikbaar om te lezen
sp_GroupIcon
Algemeen
Welkom op ons forum! In deze sectie vind je de forum regels, ideeën bus en bugreport.
sp_ForumIconLocked
Forum regels
Hier staan de forum omgangsregels omschreven
Onderwerpen 1
 - Berichten 1
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Support
We kunnen niet 24/7 alles in de gaten houden. Kom je een foutje tegen of loop je zelf tegen problemen aan? meld het dan hier!
Onderwerpen 0
 - Berichten 0
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Algemene vragen
Heb je een algemene vragen over onze website? ideeën voor een lesvideo of andere suggesties voor het verbeteren van de OsAcademie website? Deel je creatieve ideeën hier!
Onderwerpen 5
 - Berichten 27
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_Feed sp_GroupIcon
(Algemene) economie
In dit gedeelte van ons Forum kun je al je vragen stellen over het vak economie
sp_ForumIcon
Domein Schaarste & Ruil
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als schaarste, budgetlijnen, opofferingskosten, transactiekosten, ruil, specialisatie, kostenvoordelen, geld, geldschepping, indexcijfers, koopkracht, inflatie en het CPI.
Onderwerpen 3
 - Berichten 9
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Domein Markten
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als vraag en aanbod, marktevenwicht, maximale winst, kosten en opbrengsten, prijselasticiteit, inkomenselasticiteit, marktvormen, consumenten- en producentensurplus, marktfalen, overheidsingrijpen, minimum- en maximumprijzen en de arbeidsmarkt.
Onderwerpen 44
 - Berichten 150
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Domein Ruilen over de Tijd
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als sparen, lenen, nominale en reële rentes, de balans en resultatenrekening, pensioenen, omslagstelsel en kapitaaldekkingsstelsel, waardevast, welvaartsvast, begrotingstekort, financieringstekort en de staatsschuld.
Onderwerpen 4
 - Berichten 10
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Domein Samenwerken en Onderhandelen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als speltheorie, sequentiële spellen, opbrengstenmatrices, gevangenendilemma, zelfbinding, meeliftgedrag en verzonken kosten.
Onderwerpen 4
 - Berichten 10
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Domein Risico en Informatie
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als verzekeren, risico, moreel wangedrag, averechtse selectie, eigen risico, beleggen, obligaties, aandelen, rendement en rechtsvormen.
Onderwerpen 7
 - Berichten 17
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Domein Welvaart en Groei
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als het BBP/BBI, toegevoegde waarde, geldkringloop, nationale rekeningen, inkomensverdeling, Lorenzcurve, nivelleren, denivelleren, progressieve, degressieve of proportionele belastingen.
Onderwerpen 15
 - Berichten 44
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Domein Goede tijden, slechte tijden
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als conjunctuurontwikkeling (hoog/laagconjunctuur), geaggregeerde vraag/aanbod, prijsrigiditeit, loonstarheid, verkeersvergelijking van Fisher, bestedingsinflatie, nominale/reële economische groei, betalingsbalans, wisselkoersen (appreciatie, depreciatie), internationale concurrentiepositie en de ECB.
Onderwerpen 12
 - Berichten 48
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Eindexamen opgaven Economie
Stel hier je vragen over eindexamen opgaven economie; graag even vermelden om welk examen het gaat en wat het onderwerp is.
Onderwerpen 27
 - Berichten 82
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_Feed sp_GroupIcon
Management & Organisatie (M&O)
Heb je vragen over een M&O lesvideo of een opgave waar je niet uit komt? Stel je vraag hier!
sp_ForumIcon
Kostprijs + verkoopprijs bepaling
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als de brutowinstopslag, de nettowinstopslag (incl. opslag inkoopkosten en opslag overheadkosten) en voor productie/industriële ondernemingen de fabricage kostprijs, de commerciële kostprijs en de primitieve en verfijnde opslagmethode voor kostprijs bepaling bij stukproductie.
Onderwerpen 1
 - Berichten 2
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Resultatenanalyse
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als het resultaat op inkopen, resultaat op overheadkosten, prijs- en efficiency verschillen, bezettingsresultaten en het berekenen van de winst met het verkoop- en budgetresultaat.
Onderwerpen 2
 - Berichten 18
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Break-even Analyse
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als het berekenen van de break-even afzet en omzet, de dekkingsbijdrage, constante kosten, variabele kosten en de bijbehorende grafieken.
Onderwerpen 1
 - Berichten 2
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Afschrijvingen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als afschrijvingskosten, economische levensduur, technische levensduur, aanschafwaarde, installatiekosten, sloopkosten en de restwaarde.
Onderwerpen 1
 - Berichten 2
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Voorraadwaardering
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als FIFO, LIFO, VVP, vervangingswaardemethode en het bepalen van de brutowinst bij elk systeem.
Onderwerpen 1
 - Berichten 3
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Interestberekeningen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als het berekenen van de eindwaarde van een kapitaal, de contante waarde van een kapitaal en de eindwaarde + contante waarde van een rente (= reeks bedragen).
Onderwerpen 6
 - Berichten 23
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
De NV, Aandelen en Winstverdeling
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als de winstverdeling bij de NV, incl. cash- en stockdividend, herwaarderingsreserve, voorzieningen, obligatieleningen, (preferente) aandelen, dividend, vennootschapsbelasting, de balans van een NV, geactiveerde kosten en meer.
Onderwerpen 4
 - Berichten 15
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Beoordelen van kengetallen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als de liquiditeitspositie van een bedrijf (current ratio, quick ratio en working capital ratio), de solvabiliteit (debt ratio en financiële hefboomratio), de hefboomformule en de rentabiliteit.
Onderwerpen 4
 - Berichten 7
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Hypotheken
Hier stel je al je vragen over hypotheken. Denk daarbij aan de lineaire hypotheek, de annuïteiten hypotheek en de spaarhypotheek, inclusief interest, aflossing en belastingvoordeel i.v.m. de hypotheekrente aftrek.
Onderwerpen 1
 - Berichten 2
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Ondernemingsvormen
Hier stel je al je vragen over onderwerpen als de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF), de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en meer.
Onderwerpen 2
 - Berichten 5
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Financiële verslaggeving
Stel hier je vragen over onderwerpen als de balans, het overzicht van ontvangsten en uitgaven, de staat van baten en lasten, de liquiditeitsbegroting, de resultatenbegroting en de resultatenrekening.
Onderwerpen 2
 - Berichten 3
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
sp_ForumIcon
Eindexamen opgaven M&O
Stel hier je vragen over M&O eindexamen opgaven
Onderwerpen 14
 - Berichten 56
sp_ForumStatusLock
sp_WriteDenied
Ongelezen en recent vernieuwde onderwerpen
Domein Markten
sp_TopicIconSmall
Beoordelen van kengetallen
sp_TopicIconSmall
Domein Goede tijden, slechte tijden
sp_TopicIconSmall
Domein Samenwerken en Onderhandelen
sp_TopicIconSmall
Domein Welvaart en Groei
sp_TopicIconSmall
Eindexamen opgaven M&O
sp_TopicIconSmall
sp_TopicIconSmall
sp_TopicIconSmall
Financiële verslaggeving
sp_TopicIconSmall
sp_TopicIconSmall
Forum TijdzoneEurope/Amsterdam

Meeste gebruikers online ooit:90

Op dit moment Online:
3 Gast(en)

Top Posters

234720: 21

melanie106148: 16

Houdini: 8

xMarjoleintjex: 8

Joey: 8

s578766: 7

Laraaa: 7

Ilse: 6

Ilse_C: 6

Sinterbaas: 6

Gebruiker statistieken

Gast Posters: 2

Leden: 1427

Moderatoren: 0

Administratoren: 1

Forum statistieken

Groepen:5

Forums:30

Onderwerpen:179

Berichten:578

Nieuwe Leden:

Teddie, Martijnohr, Thera, Nmadanee, tibaax, alisia, Astrid, ambervg, sharonvanolstx, sharonvanolst

Administratoren:Christiaan van Os: 278

>
Share
Email
WhatsApp